Маршрут движения  от ст. м. Автово на трамвае №60Маршрут движения от ст. м. Автово на автобусе №17Маршрут движения пешком от ул. Маринеско 2/7Маршрут движения на личном транспорте